CBS Klaverblad HB

Adresgegevens

CBS Klaverblad
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

Telefoon: 058-2882627 of 06-13817091

Mailadres: klaverblad@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Onderwijs

Ons onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is gebaseerd op drie pijlers:

  • Verplichte (basis) vakken; zoals lezen, schrijven, rekenen, taal, begrijpend lezen worden in de helft van de verplichte tijd gedaan door middel van Top down onderwijs. De kinderen starten met een toets. De lesstof die ze beheersen, hoeven ze niet nogmaals te doen. Voor de lesstof die ze nog niet beheersen wordt instructie gegeven en worden oefeningen aangeboden.
  • Wij bieden extra vakken aan zoals Chinees, Spaans, Filosofie, Schaken, programmeren en we maken gebruik van de Pittige Plustorens. Voor de vakken Chinees, Spaans, programmeren en Schaken hebben we enthousiaste vakleerkrachten en voor Filosofie en techniek hebben we een methode.
  • Wereldoriëntatie bieden wij aan via de methode Deep level learning: leren door het uitspitten van een thema en daar een presentatie over maken.

 

Op de dinsdag werken we volgens een circuitmodel. De leerlingen gaan per groep langs de klassen om onderwijs te krijgen van de leerkrachten. 

In lessen van 45 minuten werken we aan vakken als: drama, natuur en techniek, Spaans, omgaan met jezelf en de ander en programmeren.

 

Daarnaast hebben we tweemaal bewegingsonderwijs per week en besteden we ruim aandacht aan de creatieve vakken.

 

(meer over dit onderwerp)

Jubileum PCBO Leeuwarden e.o.