CBS Klaverblad HB

Adresgegevens

CBS Klaverblad
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

Telefoon: 058-2882627 of 06-13817091

Mailadres: klaverblad@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Groepen 3 t/m 8


Aanmelden basisschoolgroep
Voor het aanmelden van uw kind op de school voor hoogbegaafde kinderen geldt een speciale procedure.
Die begint met een kennismakingsgesprek tussen de ouders, de aan te melden leerling(en) en de directeur van de school. Als ouders hun kind daarna willen opgeven, dienen ze het opgaveformulier met alle benodigde bijlagen (waaronder de uitslag van een IQ-onderzoek door een door de school erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog) in te sturen. Vervolgens beoordelen het team en het ondersteuningsteam of het kind in aanmerking komt voor toelating. Na een dag meedraaien in de groep volgt een definitief besluit over toelating.

Downloads:

(meer over dit onderwerp)

Jubileum PCBO Leeuwarden e.o.