CBS Klaverblad HB

Adresgegevens

CBS Klaverblad
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

Telefoon: 058-2882627

Mailadres: klaverblad@pcboleeuwarden.nl

 

 Binnenkort gaan we over naar een nieuwe website van Social Schools. 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Contactmomenten

Voor Klaverblad HB zijn contacten met ouders erg belangrijk. Het is goed dat wij weten wat er thuis speelt en dat u weet wat er op school gebeurt. Klaverblad HB is een school met weinig drempels: ouders kunnen altijd contact opnemen! Is het niet echt dringend, dan natuurlijk het liefst vóór of na schooltijd.
Voor kort overleg is de directeur doorgaans van dinsdag t/m donderdag ’s tot 9.00 uur’s ochtends aanwezig. 

Geplande contactmomenten

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar zijn er informatieavonden voor alle ouders. U maakt er kennis met de medewerkers van de school en we informeren u over allerlei activiteiten.

Tien/vijftienminutengesprekken
Driemaal per jaar organiseren we tien- of vijftienminutengesprekken. We informeren u dan over resultaten van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats op initiatief van de school. Heeft u tussentijds behoefte aan een langer gesprek, maak dan a.u.b. een afspraak met de leerkracht van uw kind, de directie of de expertisegroep.

Ouderavond
Minstens één keer per jaar vindt een ouderavond plaats. Op deze avond zijn we in algemenere zin met kinderen en/of de school bezig. Vaak staat een actuele gebeurtenis centraal.

Informatie aan gescheiden ouders
Als ouders niet bij elkaar wonen, vinden wij het belangrijk om hen beiden goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind/kinderen. Voorwaarde daarvoor is dat beide ouders hun adressen en e-mailadressen doorgeven aan de school. Als er goede communicatie is tussen beide ouders, geven we alle schriftelijke informatie in enkelvoud mee. Op verzoek geven we de schoolgids, de kalender en de uitnodigingen voor ouderavonden in tweevoud mee. Voor een tien- of vijftienminutengesprek worden de ouders samen uitgenodigd.